Home | Wie ben ik | Aanbod | Zorg aanvragen | Tarieven | Begrippen Contact


Begrippenlijst

 

 

Budgethouder

Budgethouder is diegene die het persoonsgebondenbudget (PGB) op zijn naam toegewezen heeft gekregen. Dit staat op het indicatiebesluit.


CAK
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. Verder verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Door middel van de rekenformule is het mogelijk uw eigenbijdrage uit te rekenen.


CIZ
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voert de indicatiestelling uit voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het CIZ is een onafhankelijk orgaan en werkt binnen de wettelijke kaders van de WLZ. Hoe de toegekende zorg eruit ziet, is vastgelegd in Besluit Zorgaanspraken.


Indicatie
Indien u in aanmerking wilt komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Zorgverzekeringswet.


Mantelzorg
Naaste familieleden zoals kinderen of broers en zussen, nemen voor een groot gedeelte de zorg van zieke familieleden of vrienden voor hun rekening.


PGB

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelfstandig zorg of verpleging door kunt inkopen. Met het PGB budget kunt u zelf uw zorgverleners uitkiezen of een thuiszorgbureau inhuren. Als u thuiszorg of thuisverpleging inkoopt met uw PGB houdt u zelf de controle over de hulp die u krijgt.

 

WLZ

De WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. U heeft hiervoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig.

 

WMO

In Nederland zorgt De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Zowel ouderen als chronisch zieken en mensen met een beperking door psychische klachten. Deze wet wordt uitgevoerd door uw gemeente.

 

Zorg in Natura

Zorg in natura is zorg die door het zorgkantoor wordt betaald en door de zorgaanbieder is verleend. Het zorgkantoor betaalt vergoedingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder uit. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.

 

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)
Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket aan WLZ zorg en bestaat uit:

  • Beschrijving van het cliŽntprofiel

  • Beschrijving van het soort zorg

  • Totale omvang zorg in uren

  • Setting (bijvoorbeeld beschermd wonen)

  • Leveringsvoorwaarde 

 

 

TP Webdesign © 2018     E: info@alettazorg.nl